aparatura do KTG

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2007) obowiązującym od dnia 02-06-2016, podczas monitorowania kardiotokograficznego (KTG) w ciążach patologicznych, w interpretacji zapisu OBOWIĄZKOWO dokonuje się cyfrowej analizy zapisu, a w szczególności określenia mikrooscylacji (STV).

Nie wszystkie aparaty do KTG są wyposażone w funkcję analizy cyfrowej. Zachęcamy zatem Pacjentki u których jest wymóg wykonania analizy cyfrowej zapisu KTG o zwrócenie uwagi na stosowane instrumetarium.

Jednocześnie informujemy, że w CliniCare posiadamy wysokiej klasy aparat KTG renomowanej firmy Huntleigh Healthcare z analizą cyfrową zapisu, również przystosowany do ciąż bliźniaczych.

Badania KTG wraz z analizą cyfrową w tym analizą mikrooscylacji wykonujemy rutynowo u wszystkich prowadzonych w CliniCare pacjentek. Monitorowanie cyfrowe rozpoczęliśmy już w VIII 2014 i jest to u nas od tego czasu standard. To niemal dwa lata przed wejściem w życie ww. rozporządzenia i ponad rok przed jego ogłoszeniem