Koronawirus – aktualności organizacyjne

aktualizacja 19-03-2020

Zmiany w sposobie przeprowadzania konsultacji na czas epidemii.

Od dnia 23-03-2020 (poniedziałek) wprowadzamy następujący schemat postępowania.

 • Wszystkie pierwszorazowe wizyty będą miały charakter telekonsultacji.
 • Grafik telekonsultacji będzie dostępny pod nr rejestracji 12 359 76 71 od dnia 20-03-2020.
 • W przypadku decyzji lekarza o konieczności konsultacji osobistej, zostanie uzgodniony termin wizyty z zastrzeżeniami epidemiologicznymi jak opublikowano w dniu 12-03-2020.
 • Na czas epidemii ze względów niezależnych od CliniCare może dojść do sytuacji, w której wizyty osobiste będą realizowane przez innych lekarzy niż pierwotnie uzgodniono. Wynika to z  wytycznych urzędowych oraz możliwych nieoczekiwanych zmian w grafikach pracy lekarzy pracujących w szpitalach.
 • Wizyty, które zostały umówione przed epidemią zostaną przeanalizowane. Te które wymagają bezpośredniej obecności pacjenta odbędą się najprawdopodobniej w nowych nieodległych terminach. Pozostałe wizyty odbędą się w formie telekonsultacji i dopiero w razie ujawnienia wskazań do osobistego zbadania pacjenta zostaną zaproponowane bezpieczne terminy wizyt. Pacjenci będą zawiadamiani z wyprzedzeniem w celu podjęcia decyzji co do skorzystania z takiej formy postępowania lekarskiego.
 • Badania USG ciąży I i II trymestru będą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu zależnie od potrzeb i będą realizowane przez trzech lekarzy o wysokich kompetencjach, posiadających certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Certyfikat FMF (Brytyjskiej Fundacji Medycyny Płodowej) do badań genetycznych. Badania będą wykonywane z zastrzeżeniami epidemiologicznymi jak opublikowano w dniu 12-03-2020. Na czas epidemii, nie ma możliwości swobodnego wyboru terminów badań USG oraz gwarancji wykonania badania przez konkretnego lekarza. Pacjentki są rejestrowane po kolei w slotach umożliwiających przeprowadzenie czynności dezynfekcyjnych między pacjentkami. 

Mając na uwadze epidemię, którą musimy traktować bardzo poważnie, koszt telekonsultacji ustalamy specjalnej cenie 120 pln, która będzie obowiązywać do końca epidemii. W trosce o Państwa dobro na czas epidemii zarówno lekarze jak i CliniCare zrezygnowali z części wynagrodzenia.

Schemat telekonsultacji.

 • Uzgodnienie terminu telekonsultacji z recepcją CliniCare.
 • Dokonanie płatności z góry w formie przelewu na konto lub płatność metodą BLIK telefonicznie.
 • Pacjent otrzyma drogą mailową dokumenty do wypełnienia oraz brief o treści zależnej od specjalności lekarza.
 • Brief będzie obejmował pytania o objawy i powody wizyty, zalecenia odnośnie użytecznej dokumentacji oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące teleporady.
 • Po wypełnieniu dokumentów, briefu oraz skompletowaniu badań należy przesłać ich skany lub zdjęcia na adres wyniki(at)clinicare.pl oraz zatytułować maila NAZWISKO IMIĘ  oraz data telekonsultacji w schemacie DD-MM-RRRR. Umożliwi to sprawny obieg dokumentów.
 • Teleporada odbędzie się z dokładnością czasową +/- 45 minut w uzgodnionym w briefie kanale komunikacji (mail, telefon, messenger, facetime, skype – zależnie od opcji dostępnych dla konkretnego lekarza).
 • Po teleporadzie pacjent uzyska drogą mailową zalecenia w formie pisemnej, a w razie wskazań recepty (e-recepty) oraz zwolnienie lekarskie.

Schemat konsultacji osobistej.

 • Uzgodnienie terminu z recepcją CliniCare.
 • Pacjent otrzyma drogą mailową dokumenty do wypełnienia.
 • Po wypełnieniu dokumentów należy przesłać ich skany lub zdjęcia na adres wyniki(at)clinicare.pl oraz zatytułować maila NAZWISKO IMIĘ  oraz data konsultacji w schemacie DD-MM-RRRR. Umożliwi to sprawny obieg dokumentów.
 • Po poradzie pacjent uzyska drogą mailową zalecenia w formie pisemnej, a w razie wskazań recepty (e-recepty) oraz zwolnienie lekarskie.
 • W formie papierowej będą wydawane wyłącznie skierowania do innych placówek (szpital, poradnia specjalistyczna).
 • Płatności będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej.

Dokumenty płatnicze.

Dane do faktur prosimy zgłaszać przed wizytą. Faktury na czas epidemii będziemy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.


aktualizacja 16-03-2020

Zmiany w sposobie przetwarzania dokumentacji na czas epidemii.

Prosimy przez wizytami o przekazywanie dokumentacji (posiadane wyniki badań, konsultacji itp.) w formie skanów lub zdjęć drogą mailową na adres wyniki(at)clinicare.pl W tytule prosimy umieścić swoje imię i nazwisko co ułatwi przetwarzanie danych.

Zmiany w sposobie konsultacji

Wprowadzamy telekonsultacje od dnia 23-03-2020 na okres 14 dni z możliwością przedłużenia. W toku telekonsultacji zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad z pacjentem, analiza dokumentacji medycznej oraz zostanie przedstawiony szczegółowy plan postępowania z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz aktualnego ryzyka epidemiologicznego. W przypadku wystąpienia bezwzględnej konieczności medycznej pacjent zostanie zaproszony na konsultację osobistą. W ramach telekonsultacji będzie można uzyskać e-recepty. Szczegóły zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

Wizyty osób z rozpoznaniem niepłodności oraz wizyty profilaktyczne u osób bez dolegliwości i z prawidłowymi wynikami poprzednich konsultacji profilaktycznych zostają wstrzymane na okres 28 dni z możliwością przedłużenia. Po zakończeniu epidemii zostanie zwiększona ilość godzin pracy CliniCare w celu zapewnienia Państwu możliwości szybkiego uzupełnienia profilaktyki zdrowotnej. W tym czasie pozostajemy w stałym kontakcie z Państwem.


aktualizacja 12-03-2020

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, profil działalności placówki oraz kierując się szczególną troską o pacjentki ciężarne które stanowią znaczną część osób pozostających pod opieką naszych lekarzy, wprowadzamy na czas epidemii następujące zasady postępowania.

Prosimy o bezwzględne przekładanie wizyt w przypadkach:  

 • 1. występowania u Państwa jakichkolwiek objawów przeziębienia / infekcji dróg oddechowych w ciągu ostatnich trzech tygodni (np. katar, kaszel, gorączka, chrypka),
 • 2. jeżeli przebywali Państwo w ciągu ostatnich trzech tygodni za granicą lub miejscu gdzie występuje koronawirus,
 • 3. jeżeli mieli Państwo w ciągu ostatnich trzech tygodni kontakt z osobą, która przebywała za granicą lub miejscu występowania koronawirusa,
 • 4. jeżeli mieli Państwo w ciągu ostatnich 3 tygodni kontakt z osobą u której rozpoznano koronawirusa.

Osobom spełniającym powyższe kryteria NIE będą udzielane świadczenia medyczne w trosce o dobro pozostałych pacjentów (w szczególności pacjentek w ciąży).

Prosimy przychodzić wyłącznie samemu – bez osób towarzyszących (nie dotyczy osób z niepełnosprawnością narządu ruchu lub wzroku oraz pacjentów niepełnoletnich).

Osoby spełniające kryteria opisane w punkcie 1. powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem POZ celem ustalenia dalszego postępowania. 

Osoby spełniające kryteria opisane w punkcie 2., 3. i 4. powinny skontaktować się telefonicznie z Sanepidem celem ustalenia dalszego postępowania.

Punkt pobrań pozostaje dostępny wyłącznie dla pacjentów odbywających w danym dniu wizyty lekarskie.

Pierwszorazowe wizyty będą umawiane wyłącznie dla mieszkańców Małopolski po uprzednim wywiadzie epidemiologicznym przeprowadzonym przez pracownika rejestracji i za akceptacją lekarza do którego następuje rejestracja.

Powyższe zasady będą aktualizowane adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Dodatkowe użyteczne informacje na stronie: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Dyrektor CliniCare

Dr Sobiesław Kaszowicz

więcej informacji udziela rejestracja CliniCare 12 359 76 71