Echokardiografia przezklatkowa

Przezklatkowe badanie echokardiograficzne (ECHO serca) jest nieinwazyjnym badaniem wykorzystującym ultradźwięki oraz efekt Dopplera. Obok rzetelnie zebranego wywiadu oraz badania klinicznego (osłuchiwania serca i płuc) jest to obecnie jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych w kardiologii. Ma ono na celu zobrazowanie budowy i pracy serca. Podczas badania dokonywane są pomiary wielkości początkowego odcinka aorty, jam serca, grubości jego ścian, oceniana jest funkcja zastawek serca oraz jego kurczliwość. Dlatego też ECHO serca ma szerokie zastosowanie począwszy od sprawdzenia ewentualnych powikłań nadciśnienia tętniczego, zawału serca jak również oszacowanie stopnia wad zastawkowych oraz przeciekowych czy też zaawansowania niewydolności serca. Podczas badania wyliczana jest frakcja wyrzutowa lewej komory, która w sposób mierzalny odwzorowuje czy serce ma prawidłową czy też zmniejszoną kurczliwość. Jest to parametr często brany pod uwagę u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych. Szereg innych pomiarów dokonywanych podczas badania ułatwia odpowiednie dobranie leczenia farmakologicznego jak również kardiochirurgicznego. Do badania echokardiograficznego nie jest konieczne specjalne przygotowanie, jest ono wykonywane u pacjenta rozebranego do pasa, w pozycji leżącej na lewym boku oraz na wznak. W Polsce ECHO serca wykonuje kardiolog, nabywający doświadczenie w tym zakresie w czasie trwania specjalizacji jak również na kursach przeprowadzanych przez towarzystwa ultrasonograficzne lub kardiologiczne. Wynik uzyskujemy od razu i będzie on szczegółowo zinterpretowany i omówiony w trakcie wizyty.

techniki obrazowania stosowane podczas badanie echokardiograficznego metodą TTE w warunkach spoczynkowych

 • prezentację M
 • prezentację 2D
 • technikę fali impulsowej PW (Doppler PW)
 • technikę fali ciągłej CW (Doppler CW)
 • doppler znakowany kolorem CD (Doppler CD)
 • tkankowy Doppler TDI (Doppler TDI)

projekcje ultrasonograficzne podczas badania echokardiograficznego TTE

 • przymostkowe
 • koniuszkowe
 • nadmostkowe
 • podmostkowe

elementy oceniane podczas badania

 • aparaty zastawkowe: aortalny, mitralny, trójdzielny oraz płucny
 • przegroda międzykomorowa i przegroda międzyprzedsionkowa
 • funkcja skurczowa i rozkurczowa mięśnia sercowego
 • wielkości jam serca oraz obecności struktur patologicznych w ich obrębie
 • worek osierdziowy
 • odcinki naczyń krwionośnych w szczególności: aorty i pnia płucnego

Przygotowanie pacjenta do badania

Prosimy o przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej w szczególności wyniki wcześniejszych badań echokardiograficznych, co jest użyteczne w określeniu dynamiki zmian chorobowych oraz istotne ze względu na określenie rokowania. Jeżeli poprzednie badanie było wykonane w CliniCare nie muszą Państwo o niczym pamiętać, ponieważ dokumentacja jest na miejscu.

Kliknij tutaj, aby poznać ofertę poradni kardiologicznej w CliniCare.

galeria zdjęć z echokardiografii

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71