USG doppler tętnic obwodowych

Badanie najczęściej jest wykonywane w zakresie kończyn dolnych, rzadko w innych naczyniach.

Jest to badanie ultrasonograficzne wykorzystujące efekt dopplera, wykonywane w celu oceny drożności oraz charakteru przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. W trakcie badania obrazowane są naczynia tętnicze w kończynach dolnych co umożliwia uwidocznienie blaszek miażdżycowych oraz oszacowanie stopnia ewentualnego zwężenia. Dodatkowo ocenie podlega przepływ krwi (analiza widma przepływu oraz jego prędkości) dzięki czemu można określić, czy występujące u pacjenta zwężenia w tętnicach są istotne hemodynamicznie tzn mogą odpowiadać za objawy niedokrwienia. W zależności od wyniku badania można zaplanować dalsze postępowanie – odpowiednie leczenie farmakologiczne lub zabiegowe (operacja naczyniowa lub przezskórne poszerzanie ze wstawieniem stentu w miejscu zwężenia). Korzyści z badania odnoszą pacjenci z objawami tzw chromania przestankowego (bóle kończyn dolnych związane z wysiłkiem), przewlekli palacze tytoniu (grupa szczególnie narażona na rozwój miażdżycy w tętnicach kończyn dolnych), osoby z rodzinnym wywiadem chorób naczyniowych, pacjenci z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym jak również z już rozpoznaną chorobą miażdżycową (w tym po zabiegach chirurgicznych lub wewnątrznaczyniowych) w celu obserwacji progresji choroby lub odległej oceny efektów zabiegu/leczenia farmakologicznego. Badanie wykonuje wykwalifikowany lekarz. Do badania nie jest potrzebne ze strony pacjenta szczególne przygotowanie, wykonuje się go w pozycji leżącej na plecach i na brzuchu, pacjent powinien mieć odsłonięte badane kończyny do poziomu pachwin.

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71