USG ortopedyczne

USG układu ruchu jest w rękach ortopedy bardzo pomocnym narzędziem przyspieszającym rozpoznanie schorzenia. Ultrasonografia ortopedyczna ma swoje ograniczenia. Nie ma takiej czułości i skuteczności jak badanie rezonansu magnetycznego, jednak w polaczeniu z badaniem klinicznym i wywiadem pozwala postawić rozpoznanie u około 80 procent badanych pacjentów. Do niewątpliwych zalet należą: nieinwazyjność, możliwość badania dynamicznego czyli w ruchu i powszechna dostępność. W razie wskazań można go wykonywać podczas każdej wizyty. Atutem jest również niska cena w porównaniu z badaniem rezonansu magnetycznego (MRI). Pod kontrolą USG jest możliwe precyzyjne wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych oraz podawanie leków w trakcie iniekcji terapeutycznych.

Badanie USG możemy  wykonywać zarówno stanach ostrych po urazach, jak i w schorzeniach przewlekłych. Obecność implantów metalowych (ferromagnetycznych)  nie stanowi bariery i nie obniża jakości badania, tak jak we wspomnianym badaniu rezonansu magnetycznego MRI.  W zakresie struktur zmieniających się dynamicznie, a szczególnie tych położonych powierzchniowo, badanie USG daje obraz o rozdzielczości  i  dokładności znacznie przewyższającej tę otrzymywaną w standardowym badaniu MRI. Czas oczekiwania na USG zwykle nie przekracza tygodnia, gdy na MRI trzeba czekać kilka tygodni.  Najczęściej bada się staw kolanowy, skokowy, staw łokciowy, stopę oraz ścięgno Achillesa. Badanie jest możliwe również w obrębie stawu biodrowego i wszystkich ścięgien i mięśni.

zakres badań z zakresu ortopedii wykonywanych w CliniCare

 • kolano
 • łokieć (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 • biodro
 • bark
 • stopy, śródstopia
 • dłoń, ręka, nadgarstek
 • dynamiczne w ortopedii
 • palec
 • ścięgno Achillesa

Zachęcamy do łączenia badania USG z konsultacją ortopedyczną. W przypadku badań w ortopedii badanie lekarskie wykonane łącznie z badaniem USG znacznie podnosi jakość diagnostyki. Ponadto w przypadku połączenia konsultacji z badaniem otrzymają państwo rabat zgodnie z cennikiem.

Kliknij tutaj, aby poznać pełną ofertę poradni ortopedycznej CliniCare

W sekcjach rozwijanych na poniżej, znajdą Państwo szczegółowe informacje o wybranych badaniach USG w ortopedii. USG mięśni i tkanek miękich omówiono w innym dziale.

dowiedz się więcej o USG kolana

USG kolana

USG stawu kolanowego odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce pourazowej oraz w przypadku różnicowania objawów takich jak ból kolana, wysięk i zapalenie kolana, blokowanie kolana, pęknięcie łękotki, uszkodzenie chrząstki, określenie zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych, zerwania niektórych więzadeł czy ścięgien okolicy kolana.

przyczyny bólu kolana możliwe do wykrycia w USG

 • zapalenie stawu kolanowego
 • zapalenie kaletki w pobliżu kolana
 • chondromalacja rzepki
 • uszkodzenie łąkotki, ocena extruzji łękotki
 • zobrazowanie niestabilności kolana
 • zwyrodnienie kolana, ścięgien czy więzadeł związanych ze stawem

elementy diagnostyki USG stawu kolanowego

 • ocena zachyłków stawu kolanowego
 • ocena błony maziowej
 • diagnostyka ścięgien mięśni stabilizatorów stawu kolanowego
 • diagnostyka aparatu więzadłowego
 • diagnostyka i ocena łąkotek
 • diagnostyka powierzchni kostnych
 • diagnostyka przedzabiegowa
 • badanie obecności i umiejscowienia wolnych ciał stawowych
 • wykrywanie powietrza
 • wykrywanie ciał obcych

diagnostyka ścięgien i mięśni stabilizatorów

 • ścięgno mięśnia czworogłowego
 • ścięgno mięśnia dwugłowego uda
 • ścięgno mięśnia półbłoniastego
 • ścięgno mięśnia półścięgnistego
 • ścięgna mięśni składowych gęsiej stopy
 • ścięgna mięsnia podkolanowego
 • pasma biordrowo piszczelowego – przyczep dystalny
 • ścięgna mięśni brzuśców mięsnia brzuchatego łydki

diagnostyka więzadeł

 • kompleks więzadła pobocznego bocznego oraz przyśrodkowego (MCL, LCL)
 • więzadło rzepki
 • troczki rzepki
 • ocena więzadeł krzyżowych (ACL, PCL)

ocena łąkotek

 • diagnostyka rogów przednich
 • diagnostyka rogów tylnych 

 

dowiedz się więcej o USG łokcia

USG łokcia

USG łokcia stanowi rewelacyjną metodę oceny obecności stanu zapalnego i związanego z nim wysięku w stawach łokciowych. Ponadto USG łokcia umożliwia sprawdzenie obecności ciał wolnych w stawie łokciowym. Są to elementy oddzielające się z tkanki chrzęstno-kostnej, które ograniczają ruchomość stawu, oraz mogą powodować uczucie przeskakiwania i trzaskania w stawie. W razie wskazań oceniamy również przyczepy dalsze mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia. Jest to istotny w ocenie motoryki stawu i funkcji obręczy barkowej. Poza diagnostyką, badanie USG pozwala monitorować postępy w leczeniu zachowawczym.

łokieć tenisisty

USG stawu łokciowego pozwala na ocenę przyczepów bliższych aparatu ścięgnistego mięśni prostowników nadgarstka. Uwidoczniamy obrzęk, stany zwyrodnieniowe, przeciążenia, naderwania oraz całkowite przerwania ciągłości ścięgien. Wymienione problemy są elementem spotykanym w zespole bólowym łokcia nazywanym „łokieć tenisisty”.

łokieć golfisty

USG stawu łokciowego jest precyzyjną metodą rozpoznawania schorzeń strony przyśrodkowej stawu łokciowego, tj. przyczepów ścięgnistych mięśni zginaczy nadgarstka. Ta choroba nazywana jest  „łokieć golfisty”. W tym schorzeniu również istotna jest precyzyjna diagnostyka ultrasonograficzna. 

dowiedz się więcej o USG biodra

USG stawu biodrowego dorosłych

Badanie USG stawu biodrowego umożliwia ocenę obecności płynu w stawie biodrowym. Może również wspomagać diagnostykę zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Pozwala na wstępne rozpoznanie konfliktu udowo-panewkowego i uszkodzeń obrąbka stawowego. Poszukiwanie płynu w okolicy krętarza większego jest ważne w zespole trzaskającego biodra oraz w zapaleniu kaletek okołokrętarzowych. Pozwala też jako jedyne badanie rozpoznać w ruchu objawy przeskakiwania struktur w przypadku biodra przeskakującego. Poza tym przy pomocy USG biodra jest możliwa ocena zarysów kostnych i chrzęstnych elementów stawu biodrowego.

USG pediatryczne bioderek (USG bioderek u dzieci)

USG bioderek u dzieci jest badaniem, którego opis umiejscowiliśmy w osobnym, jemu tylko poświęconym dziale. Wynika to z faktu, że w dominującej ilości przypadków jest wykonywane profilaktycznie u zdrowych maluszków i oprócz ortopedów wykonują je odpowiednio przeszkoleni lekarze wielu specjalności.

dowiedz się więcej o USG barku

USG barku

Zdecydowana większość dolegliwości bólowych ostrych i przewlekłych barku możliwa jest do zdiagnozowania podczas badania USG. Zaleca się wykonanie badania USG stawu barkowego w przypadku bólu w barku, jeżeli wystąpi ograniczenie ruchomości stawu ewentualnie ograniczenia siły mięśniowej, zakresu ruchów lub przeskoki. Dzięki możliwości obrazowania struktur w ruchu można uwidocznić nawet dyskretne objawy ciasnoty podbarkowej, uszkadzania kaletki podbarkowej,  obecności i przeskakiwania ciał wolnych. Najczęściej spotykaną przyczyną ograniczenia sprawności stawu barkowego jest całkowite bądź niepełne uszkodzenie ścięgien mięśni kierujących głową kości ramieniowej w panewce stawu barkowego, które okalają głowę kości ramieniowej tworząc stożek lub pierścień rotatorów. Kolejne często obserwowane patologie to ciasnota podbarkowa, zapalenie kaletki podbarkowej lub zwapnienia w obrębie ścięgien stożka.

W przypadku barku USG jest badaniem absolutnie podstawowym i niezastąpionym.

 

ocena ścięgien barku w tym stożka rotatorów

 • USG ścięgna mięśnia nadgrzebieniowgo
 • USG ścięgna mięśnia podgrzebieniowgo
 • USG ścięgna mięśnia podłopatkowego
 • USG ścięgna i mięśnia naramiennego, obłego mniejszego, piersiowego większego i mniejszego
 • USG ścięgna i mięśnia dwugłowego ramienia

ocena pozostałych struktur barku

 • określenie obrzęku okołościęgnistego
 • ocena ciągłości ścięgna, jego zerwania
 • ocena obecności płynu w stawie lub kaletce, między innymi podbarkowo-podnaramiennej
 • ocena stawu barkowo-obojczykowego pod kątem zmian zwyrodnieniowych lub niestabilności
 • złamania przystawowe

 

dowiedz się więcej o USG stopy, śródstopia

USG stopy, stawu skokowego, śródstopia

Badanie USG stopy ze stawem skokowym oraz śródstopia pozwala na precyzyjną diagnostykę po urazach. Najczęściej są to skręcenia, zwichnięcia oraz stłuczenia. Badanie polega na badaniu ciągłości, lub ocenie stopnia uszkodzenia włókien, ocenie nasilenia obrzęków i procesów naprawczych w obrębie układu więzadłowego. USG stopy jest źródłem cennych wskazówek wpływających na kształt decyzji terapeutycznych już w trakcie wykonywania badania. Ponadto dostarcza informacji diagnostycznych w różnicowaniu bólu przewlekłego zwłaszcza z towarzyszącym obrzękiem i zaczerwienieniem. W ograniczonym zakresie jest możliwa ocena powierzchni kostnych.

elementy diagnostyczne podczas USG stopy, stawu skokowego, śródstopia

 • więzozrost strzałkowo piszczelowy
 • więzadło skokowe przednie
 • więzadło skokowe tylne
 • więzadło piszczelowo piętowe
 • więzadło skokowo – strzałkowe
 • więzadło piętowo – strzałkowe
 • ścięgna mięśni strzałkowych długiego i krótkiego
 • ścięgno mięśnia piszczelowego przedniego
 • ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
 • ścięgno mięśnia zginacza długiego palców
 • ścięgno miejsca zginacza długiego palucha
 • ścięgno mięśnia prostownika długiego palców
 • ścięgno mięśnia zginacza krótkiego palców
 • rozcięgno podeszwowego
 • troczki zginaczy
 • troczki prostowników
 • ocena wysięku w stawach
dowiedz się więcej o USG dłoni, ręki, nadgarstka

USG ręki (dłoni) oraz badanie nadgarstka

Badanie ultrasonograficzne ręki (dłoni) oraz badanie nadgarstka mogą być wykonywane jako jedno badanie lub jako dwa osobne badania zależnie od wskazań. Warto zaznaczyć, że ręka i nadgarstek to najbardziej skomplikowany mechanicznie narząd człowieka i podstawa naszej sprawności.

ocena nadgarstka

Badanie USG nadgarstka obejmuje ocenę stawów w tym aparatu więzadłowego oraz ocena kanału nadgarstka. Kanał nadgarstka to przestrzeń ograniczona brzegiem kostnym kości nadgarstka pierwszego i drugiego rzędu oraz troczkiem zginaczy. Istnieje wiele chorzeń w których nierozciągliwy kanał nadgarstka okazuje się zbyt ciasny dla przebiegających przez niego struktur. Najbardziej narażony jest nerw pośrodkowy, którego ucisk i niedokrwienie prowadzi do zaburzeń czucia w obrębie ręki. USG jest bardzo czułą metodą, bardzo użyteczną dla oceny stanu nerwu pośrodkowego, a niejednokrotnie pozwala na rozpoznanie choroby prowadzącej do upośledzenia czynności nerwu. Urazy lub stany zapalne nadgarstka są najcześciej dobrze widoczne w obrazowaniu USG. 

ocena ręki (dłoni)

USG dłoni jest zalecane w diagnostyce bólu, obrzęku, zapalenia i zaburzeń czucia w tym regionie ciała. W przypadku zmian zapalnych można określić zakres choroby oraz monitorować postępy procesu terapeutycznego. Badanie ręki jest czasochłonne i wymaga bardzo dużo pracy, ponieważ oceniamy każdy palec wraz z jego układem więzadłowym stawów bliższych, dalszych i aparatem ścięgnistym.

zakres diagnostyczny USG ręki i nadgarstka

 • ocena aparatu wiązadłowego nadgarstka
 • ocena więzadła pobocznego promieniowego
 • ocena więzadła łokciowego nadgarstka
 • ocena aparatu więzadłowego w stawach międzypaliczkowych bliższych
 • ocena aparatu więzadłowego w stawach międzypaliczkowych dalszych
 • ocena aparatu więzadłowego w stawach śródręczno nadgarstkowych
 • ocena ścięgien mięśni przedramienia,
 • ocena ścięgna mięśni głębokich zginaczy palców
 • ocena ścięgna mięśni powierzchownych zginaczy palców
 • ocena ścięgna mięśni prostowników palców
 • ocena ścięgna mięśni zginaczy promieniowych nadgarstka
 • ocena ścięgna mięśni zginaczy łokciowych nadgarstka

ocena kciuka

Ocena aparatu ścięgnistego kciuka oraz ocena mięśni kłębu kciuka jest elementem oceny ręki (dłoni). Obejmuje ocenę troczka prostowników, troczka zginaczy oraz badanie więzadeł obrączkowych.  

ocena powierzchni kostnych

W badaniu USG nadgarstka i ręki możliwa jest skuteczna ocena powierzchni kostnych oraz stawowych oraz częściowa ocena chrząstki trójkątnej, której rolą jest zwiększenie powierzchni kontaktu w stawie przedramienno nadgarstkowym.

wykrywanie ciał obcych

Ze względu na wysokie narażenie nadgarstka i ręki na implantację ciał obcych bardzo często w naszej poradni ortopedycznej przyjmujemy takich pacjentów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że badania USG umożliwia ich skuteczne wykrywanie już od 1 mm wzwyż. 

dowiedz się więcej o USG dynamicznym w ortopedii

USG dynamiczne stawów i mięśni

Badanie USG jako jedno z nielicznych badań pozwala nam na oglądanie narządu ruchu w w trakcie pracy. Szczególnie znaczenie ma to w razie konieczności diagnozowania urazów, ale również może być wskazane w przypadku różnicowania przyczyn innych dolegliwości.

Badanie po wysiłku

Badanie może być uzupełnione o analizę tkanek miękkich i okołostawowych przed i po zwiększonym wysiłku. USG można wykonać bezpośrednio po wysiłku.

 

dowiedz się więcej o USG palca

USG palca

Ultrasonografia palca ma zastosowanie diagnostyce różnicowej dolegliwości w postaci bólu, przewlekłego bólu, obrzęku, zapalenia oraz zaburzeń czucia palców. Przy zastosowaniu badania ultrasonograficznego możemy dokładnie określić lokalizację, zasięg oraz monitorować postępy terapii uciążliwych stanów zapalnych. Również dostępne do oceny są wiązadła, ścięgna, mięśnie, stawów oraz powierzchnie kostne. U części pacjentów dzięki badaniu USG można uniknąć konieczności napromieniowania podczas badania radiologicznego RTG. Poza wymienionymi w badaniu USG udaje się zlokalizować ciała obce od średnicy już od 1 mm

elementy diagnostyczne badania

 • ocena ścięgna mięśni głębokich zginaczy palców
 • ocena ścięgna mięśni powierzchownych zginaczy palców
 • ocena ścięgna mięśni prostowników palców
 • ocena aparatu ścięgnistego ruchomości kciuka
 • ocena mięśni kłębu kciuka
 • ocena troczków prostowników
 • ocena troczków zginaczy
 • badanie więzadeł obrączkowych.
dowiedz się więcej o USG ścięgna Achillesa

USG ścięgna Achillesa

Badanie USG ścięgna Achillesa jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy podstawową i najlepszą metodę badania tego ścięgna.

wskazania do badania

 • nagłe ograniczenie ruchomości stopy
 • uraz okolicy ścięgna Achillesa
 • ból okolicy ścięgna Achillesa

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71