Koronawirus – aktualności organizacyjne


Pilne informacje na temat reorganizacji terminów wizyt

Szanowni Państwo.

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować dominującej większości naszych wspaniałych pacjentów za wyrozumiałość w związku ze zmianami w grafikach wizyt osobistych, które na bieżąco dokonujemy w celu zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa. Przegrupowania dni i godzin przyjęć mają na celu uniknięcie sytuacji, gdy w poczekalni znajduje się więcej niż jedna osoba oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów pomiędzy kolejnymi pacjentami. Bardzo Wam dziękuję w imieniu własnym oraz pracowników CliniCare. Zmiany w grafikach przeprowadzamy wyłącznie dla wspólnego bezpieczeństwa zdając sobie sprawę z niedogodności z tym związanych zarówno po Waszej jak i po naszej stronie.

Niestety spotykamy się również z nielicznymi, ale przykrymi sytuacjami próby nacisków na pracowników recepcji oraz lekarzy w celu wymuszenia terminów wizyt, których udostępnienie mogłoby zagrozić utrzymaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego, pomimo że każdy z Państwa otrzymuje propozycje terminów alternatywnych w nieodległym czasie.

Jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pacjentów informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami co przytaczam w poniższym akapicie, lekarz ma prawo odmowy świadczenia z wyjątkiem sytuacji, gdy zwłoka mogłaby sprowadzić na pacjenta ryzyka opisane w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza.  Jednocześnie jest oczywistym, że wizyty ustalane kilka tygodni temu, nie mieszczą się co do zasady w kategorii wymienionej artykule 30. ustawy.

Art. 38. ustawy o zawodzie lekarza i położnej mówi, że lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30 
Art. 30. mówi, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

W związku z tym informuję, że będziemy korzystać z uprawnień do odmowy świadczeń w stosunku do Pacjentów, którzy nie akceptują zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na czas epidemii w tym niezbędnych zmian w grafikach pracy, co mogłoby wpływać na bezpieczeństwo pozostałych Pacjentów oraz personelu CliniCare.

Z poważaniem
Dyrektor CliniCare, Sobiesław Kaszowicz