FIZJOTERAPIA DLA KOBIET I KOBIET W CIĄŻY

Fizjoterapia dla kobiet ciężarnych

Fizjoterapia w ciąży ma na celu niefarmakologiczne łagodzenie charakterystycznych dla tego okresu dolegliwości bólowych. Poprawa samopoczucia pacjentki związana z ustąpieniem objawów korzystnie wpływa na dalszy przebieg ciąży. Działania terapeutyczne są ukierunkowane na redukcję takich dolegliwości jak: bóle stawów, kręgosłupa, bóle głowy, szyi, piersi i pleców. Stosowane metody obejmują specjalistyczne formy masażu, terapii powięziowo-mięśniowej oraz terapii manualnej. Zastosowanie znajdują także odpowiednio dobrane ćwiczenia.

Fizjoterapia poporodowa

Dolegliwości ze strony narządu ruchu które towarzyszą kobietom w połogu, mogą również być skutecznie niwelowane przez odpowiednio prowadzoną terapię. Ból kręgosłupa, dyskomfort w obrębie spojenia łonowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych należą do objawów, które w licznych przypadkach poddają się fizjoterapii. Specyficznym obszarem zastosowań fizjoterapii jest leczenie rozstępu mięśni prostych brzucha.

Fizjoterapia dla kobiet nieciężarnych

U kobiet w okresie reprodukcyjnym zmiany hormonalne oraz wysiłek związany z codzienną aktywnością mogą prowadzić do dolegliwości bólowych oraz zaburzeń funkcjonowania układu ruchu. W takich przypadkach znajdują zastosowanie różnego rodzaju techniki, takie jak terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa, masaż oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Mają na celu częściową lub całkowitą redukcję bólu oraz usprawnienie narządu ruchu. Metodyka działania polega na zastosowaniu w pierwszej kolejności technik masażu i terapii manualnej o znaczeniu diagnostycznym, następnie zaplanowanie oraz wdrożenie odpowiedniej techniki terapeutycznej.

Najczęstsze problemy w których stosujemy fizjoterapię w CliniCare

 • rozstęp mięśni prostych brzucha
 • bóle głowy i szyi
 • bóle pleców
 • bóle kręgosłupa
 • bóle krzyża
 • bóle mięśni i stawów
 • bóle i obrzęki nóg
 • bóle pośladkowe

Bóle głowy i szyi
Bóle głowy i szyi mogą powstawać na różnym podłożu. Stres, przemęczenie, niewłaściwy tryb życia sprzyjają wystąpieniu dolegliwości. Techniki manualne w tym masaże pomagają w eliminacji bólu, zwłaszcza jeżeli jego źródłem jest wzmożone napięcie mięśni regionalnych oraz zaburzenia statyki kręgosłupa szyjnego. Terapeuta (po uprzedniej konsultacji lekarskiej pacjentki) diagnozuje źródło bólu i określa czy leczenie pozostaje w jego kompetencji. Badanie obejmuje ocenę ruchomości kręgosłupa szyjnego, stanu mięśni w obrębie szyi oraz ocenę stawu skroniowo-żuchwowego. Po ustaleniu rozpoznania zostaje zaplanowana oraz wdrożona terapia.

Bóle pleców
Złe nawyki ruchowe, zaburzenia postawy ciała, zaburzenia pracy mięśni posturalnych oraz stres przyczyniają się do powstawania bólu pleców. Po wykluczeniu przyczyn wymagających interwencji neurologa, ortopedy lub neurochirurga przystępujemy do postępowania fizjoterapeutycznego.  Terapeuta dzięki terapii manualnej, odpowiednio dobranym technikom masażu oraz ćwiczeniom jest w stanie zredukować lub wyeliminować ból oraz ograniczać tendencję do nawrotu dolegliwości w przyszłości.

Stosowane metody

Kinezyterapia w ginekologii i położnictwie
Kinezyterapia, czyli ćwiczenia ruchowe mają na celu polepszenie sprawności w trakcie ciąży oraz po porodzie. Są stosowane również w celu przyspieszenia powrotu do sprawności po zabiegach ginekologicznych.

 • Masaż relaksujący
  Jest to masaż mający na celu wprowadzenie pacjentki w stan głębokiego odprężenia. Jego bardzo delikatny i przyjemny charakter sprzyja wydzielaniu endorfin, co korzystnie wpływa na stan matki.
 • Masaż przeciwobrzękowy
  Polega na przywróceniu prawidłowego przepływu krwi oraz usunięciu zgromadzonego w tkance płynu będącego bezpośrednią przyczyną obrzęków. W ciąży obszar szczególnie narażony na obrzęki to kończyny dolne.
 • Masaż kręgosłupa
  Jest to jedna z technik stosowna w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
 • Masaż blizny pooperacyjnej
  Celem masażu jest rozluźnienie napięcia tkanek w okolicach blizny, co korzystnie wpływa na czas oraz kosmetykę gojenia.
 • Masaż w połogu
  Celem masażu w połogu jest oddziaływanie przeciwbólowe oraz relaksujące.

Masaż w ciąży
Masaż dla kobiet w ciąży jest techniką zmodyfikowaną w taki sposób, aby uzyskiwać korzyści zdrowotne bez stwarzania ryzyka dla maluszka. Stosuje się go w celu skorygowania napięcia mięśniowego, ograniczenia lub całkowitej redukcji dolegliwości bólowych oraz poprawy sprawności. Wykonuje się go w pozycjach wygodnych dla mamy i bezpiecznych dla maleństwa. Poza skutecznością, masaż w ciąży jest przyjemną formą terapii. Rozluźnienie i zrelaksowanie całego ciała ma korzystny wpływ na przebieg ciąży.

Kinesiotaping w ciąży
Najczęściej jest wykorzystywany jest w celu usprawnienia pracy mięśni brzucha, które podlegają zupełnie innym obciążeniom niż poza ciążą.  Plastry zmniejszają napięcie mięśniowe, zarówno ze strony mięśnia prostego jak i mięśni skośnych. Ich dobroczynne działanie w polega również na redukcji ryzyka wystąpienia  rozstępów.

Terapia manualna
Terapia manualna jest to ogólne określenie technik ruchowych oraz palpacyjnych za pomocą których terapeuta może zarówno diagnozować jak i leczyć pacjenta. Głównym atutem terapii manualnej jest możliwość uniknięcia farmakologicznego zwalczania bólu lub ograniczenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych.

mgr Krzysztof Skiba podczas pracy

dowiedz się jak wygląda pierwsza wizyta u fizjoterapeuty w CliniCare

Etap I – przygotowanie do pierwszej wizyty

Prosimy Państwa o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia, jeżeli taką Państwo posiadają. Pomocne mogą być między innymi aktualne wyniki badań obrazowych, takie jak zdjęcia RTG wraz z opisem, badania metodą tomografii komputerowej (CT, TK), rezonans magnetyczny (MRI) oraz USG. Nie ma konieczności posiadania skierowania od lekarza, natomiast pacjentki ciężarne, powinny bezwzględnie poinformować ginekologa prowadzącego o stosowanej fizjoterapii. Strój powinien być wygodny i luźny, aby umożliwiał swobodny dostęp do części  ciała i nie utrudniał wykonywania ruchów.

Etap II – wywiad

Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest wywiad, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych dolegliwości. Jest on niezwykle istotnym elementem procesu diagnostyczno terapeutycznego. Uzyskane informacje przekazane przez Państwa, są kluczowe dla rzetelnej diagnozy oraz skutecznego leczenia.

Etap III – badanie fizjoterapeutyczne

Terapeuta przeprowadza badanie palpacyjne i ruchowe w celu uściślenia miejsca dolegliwości bólowych. Zakres badania zależy od okolicy, która stwarza problem. Dla kręgosłupa fizjoterapeuta wykonuje kilkanaście testów, które dostarczają wiedzy o stanie zdrowia pacjenta. Testy mogą czasami dotyczyć pozornie odległych obszarów ciała od miejsca bólu, ale nasz fachowiec dokładnie wytłumaczy dlaczego właśnie takie są potrzebne. 

Etap IV – diagnoza

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania funkcjonalnego, fizjoterapeuta stawia diagnozę w której wyszczególnia problem kliniczny. Rozpoznanie zostaje szczegółowo omówione z pacjentem. W razie potrzeby przed postawieniem diagnozy, pacjent może zostać skierowany do konsultacji lekarskiej, np. do ortopedy.

Etap V – plan leczenia

Fizjoterapeuta planuje czas i rodzaj leczenia. Zostają ustalone ogólne zasady postępowania w okresie terapii. Postępowanie uzgodnione z pacjentem uwzględnienia jego oczekiwania, o ile nie pozostają one w sprzeczności z wiedzą medyczną. Również zostaje wstępnie planowana ilość oczekiwanych wizyt niezbędna do uzyskania pierwszych oraz docelowych efektów.  

dowiedz się więcej o rozstępie mięśni prostych brzucha

Rozstęp mięśni prostych brzucha

Źródło problemu
W ciąży rosnąca macica powoduje rozciąganie się mięśni prostych brzucha. Zaniedbania w zakresie dbałości o kondycję mięśni brzucha przed ciążą są czynnikami sprzyjającymi rozstępowi. Słabe mięśnie po porodzie nie są w stanie wrócić do pierwotnego położenia, czego następstwem jest łatwo wyczuwalne rozejście. Problem ma charakter nawrotowy i w kolejnych ciążach pojawia się w zwiększonym nasileniu. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do pojawienia się przepukliny.

Rozpoznanie rozstępu mięśni prostych brzucha
W celu prawidłowego rozpoznania rozstępu mięśni wykonujemy badanie USG oraz skupiamy uwagę na obszarze brzucha od pępka do mostka. Rozpoznanie jest relatywnie proste przy połączeniu ultrasonografii z badaniem fizjoterapeutycznym.

Leczenie
Leczenie polega na zastosowaniu przez fizjoterapeutę odpowiednich technik powięziowo-mięśniowych oraz wdrożeniu ćwiczeń, które u znacznej części kobiet mogą doprowadzić do repozycji mięśni. Ćwiczenia powodują wzmacnianie i uelastycznienie mięśni.

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71