POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełny dostęp do baz danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy podmiotu leczniczego.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podmiot leczniczy informuje, iż administratorem danych osobowych przekazywanych do podmiotu leczniczego za pośrednictwem formularzy elektronicznych jest CliniCare Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Wieniawskiego 66/34. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie merytorycznym objętym formularzem i mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne, jednocześnie osoba fizyczna, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej przez podmiot leczniczy polityki prywatności, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres Dyrektora CliniCare Sobiesława Kaszowicza: kaszowicz(at)clinicare.pl