USG doppler tętnic szyjnych

USG tętnic szyjnych i kręgowych, USG tętnic dogłowowych

Badanie służy ocenie drożności tętnic doprowadzających krew do mózgu. Dzięki ultrasonografii obrazujemy widoczne w zakresie szyi odcinki tętnic szyjnych (wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych) oraz kręgowych, zwracając uwagę na obecność blaszek miażdżycowych, ich wygląd (blaszki uwapnione, miękkie) oraz oceniając stopień zwężenia, które mogą powodować (zmiany przyścienne, zwężenia nieistotne, zwężenia istotne lub krytyczne). W trakcie badania wykorzystywana jest metoda Dopplera, co pozwala na określenie warunków przepływu krwi w wyżej wymienionych naczyniach oraz szczegółowe oznaczenie stopnia zwężenia naczynia w tzw. skali hemodynamicznej, co przekłada się na kwalifikację chorego do odpowiedniego typu leczenia (zachowawcze/farmakologiczne lub zabiegowe – stentowanie metodą przezskórną lub zabieg chirurgiczny).  Analizując przepływ w tętnicach kręgowych można określić prawdopodobieństwo występowania zwężenia w ich początkowych odcinkach, zmiany charakteru przepływu wtórne do ucisku na te tętnice przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego (tętnice kręgowe biegną w swoistym kanale kręgowym utworzonym przez otwory znajdujące się w wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych), jak również zwężenia tętnic podobojczykowych (które prowadzą dalej unaczynienie do kończyn górnych) w przypadku wystąpienia cech podkradania w przepływie krwi w tętnicach kręgowych (dochodzi wówczas do częściowego lub całkowitego odwrócenia przepływu w tętnicach kręgowych). Nieodzownym elementem badania jest oszacowanie grubości ściany tętnicy szyjnej wspólnej (kompleks intima-media), który to parametr bierze się pod uwagę w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Do USG tętnic dogłowowych nie jest potrzebne specjalne przygotowanie, badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Przydatne jest ono w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy, szumów w uszach, w przypadku objawów przejściowego niedokrwienia mózgu lub udaru. Jest też ważnym badaniem u pacjentów kardiologicznych oraz u pacjentów z cukrzycą, u których poszukuje się cech miażdżycy.

elementy diagnostyki USG tętnic szyjnych

 • badanie jest wykonywane we wszystkich punktach obustronnie
 • ocena obejmuje naczynia
  • ocena tętnicy szyjnej wspólnej
  • ocena tętnicy szyjnej wewnętrznej
  • ocena tętnicy szyjne zewnętrznej
  • ocena tętnicy kręgowej
 • ocena morfologii
  • ocena przebiegu, zagięcia, kolanka, pętle, kinking
  • ocena światła, zwężeń, blaszek miażdżycowych, rozwarstwienia
  • ocena kompleksu intima-media
  • ocena stentów, średnica, neointima
 • ocena przepływów
  • ocena światła wyżej wymienionych naczyń w prezentacji Color Doppler
  • ocena spektrum i parametrów przepływów w wyżej wymienionych naczyniach w opcji PW Pulse Wave Doppler
  • ocena owrzodzeń blaszek miażdżycowych w opcji Power Doppler

galeria zdjęć z badania

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w CliniCare

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71