USG doppler żył kończyn dolnych

Badanie żył kończyn dolnych ma na celu zweryfikowanie obecności świeżej zakrzepicy żylnej, przewlekłej zakrzepicy żylnej i rozpoznanie stanu pozakrzepowego. Może służyć również ocenie skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego. Punkty diagnostyczne badania poza zakrzepicą obejmują określenie średnicy naczyń, zwłaszcza zmienionych żylakowato, ich przebiegu oraz ocenę czynnościową zastawek żylnych.

Badanie w kierunku zakrzepicy

Badanie ultrasonograficzne jest najlepszą metodą rozpoznawania zakrzepicy żylnej kończyn dolnych. W razie wskazań w CliniCare można go uzupełnić o badania biochemiczne z krwi pacjenta. Przebieg badania polega na uciskaniu żyły głowicą do USG i ocenie czy się prawidłowo zapada. Ocena obejmuje układ powierzchowny i głęboki. Skrzep obecny w naczyniu uniemożliwia zaciśnięcie żyły. W razie stwierdzenia zakrzepicy pacjent otrzymuje stosowne leczenie. Na dalszym etapie badanie USG służy do monitorowania skuteczności terapii. Zakrzepica najczęściej ma przebieg objawowy w postaci bólu lub obrzmienia kończyny, ale część przypadków może przebiegać bezobjawowo.

USG żylaków

Żylaki to chorobowe poszerzenia żył powierzchownych, które mogą dotyczyć nawet 40% ludzi. Obecność żylaków jest czynnikiem ryzyka zakrzepicy. Ponadto mogą one powodować uciążliwe dolegliwości bólowe oraz prowadzić do powstawania owrzodzeń żylnych. Badanie USG ma na celu stwierdzić jaki jest zakres uszkodzeń, które zastawki żylne działają nieprawidłowo i czy są uszkodzone również żyły przeszywające czyli perforatory. Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaplanowania leczenia.

 

 

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71