USG piersi

Prawidłowe określenie medyczne omawianego badania to USG sutków lub USG gruczołu mlekowego lub sonomammografia. Określenie „USG piersi” używamy na naszej stronie z powodu jego największej popularności i rozpoznawalności wśród pacjentek, pomimo że jest określeniem potocznym. Wynika to z faktu, że słowo sutek powszechnie kojarzy się z częścią „piersi” służącą do karmienia dziecka. Prawidłowa nazwa tego elementu to brodawka sutka, natomiast ciemne koło otaczające brodawkę to otoczka sutka. 

Badanie ultrasonograficzne piersi jest jednym z głównych badań obrazowych i diagnostycznych tkanki gruczołowej sutka. W przypadku pacjentek z dominacją tkanki tłuszczowej w wieku okołomenopauzalnym jako podstawowe rekomendowane jest badanie mammograficzne, co nie wyklucza roli badania ultrasonograficznego. U młodszych pacjentek oraz pań z dominacją tkani gruczołowej w piersiach, badanie USG jest niezwykle cenne i użyteczne.

elementy diagnostyczne badania piersi

 • badanie zawsze prawej i lewej piersi
 • ocena budowy piersi
 • ocena przewodów mlekowych
 • wykluczenie obecności zmian ogniskowych
 • wykluczenie zwapnień
 • ocena węzłów chłonnych pachowych
 • ocena pozostałych struktur dołu pachowego
 • ocena blizn u pacjentek po operacjach na piersiach
 • ocena uwidocznionych zmian patologicznych
  • określenie lokalizacji zmiany
  • pomiary wielkości zmiany
  • ocena morfologii zmiany
  • badanie dopplerowskie czyli ocena unaczynienia
  • badanie elastograficzne czyli ocena elastyczności
 • ustalenie klasy ryzyka BIRADS-usg
 • ustalenia dalszego postępowania
 • w razie wskazań za pisemną zgodą pacjentki jednoczasowa biopsja

wykorzystywane w CliniCare nowoczesne techniki diagnostyczne

 • badanie dopplerowskie
 • badanie elastograficzne

Klasyfikacja BIRADS

BIRADS to klasyfikacja ryzyka wystąpienia procesu złośliwego w obserwowanej zmiany w badaniu obrazowym. Początkowo została opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne do oceny badań mammograficznych, a później przystosowana do badań ultrasonograficznych. Lekarz wykonujący badanie ultrasonograficzne piersi przyporządkowuje uwidoczniony obraz ultrasonograficzny do odpowiedniej kategorii. W klasyfikacji zmiany, poza obrazem USG, uwzględnia się także badanie podmiotowe, przedmiotowe i wyniki dotychczas wykonanych badań. Główną zaletą klasyfikacji BIRADS-usg jest standaryzacja dalszego postępowania ze zmianami ogniskowymi sutków.

 • BIRADS 0 Oznacza badanie niediagnostyczne, na podstawie którego nie można ocenić stanu piersi
 • BIRADS 1 Prawidłowe obrazy sutków. Brak ryzyka złośliwości. W tej grupie zaleca się okresowe kontrolne usg lub mammografię zależnie od budowy piersi, wieku pacjentki oraz wskazań formalnych.
 • BIRADS 2 Zmiany łagodne. Ryzyko złośliwości 0%. W tej grupie zaleca się okresowe kontrolne usg lub mammografię.
 • BIRADS 3 Zmiany prawdopodobnie łagodne. Ryzyko złośliwości <2%. Zaleca się biopsję zmiany i/lub badanie kontrolne. Spośród zmian ujętych w kategorii 3 biopsję gruboigłową zaleca się zawsze w przypadku ogniskowego włóknienia.
 • BIRADS 4 Zmiany podejrzane o ryzyko złośliwości większe niż w kategorii 3. Ryzyko złośliwości >2 i <90%. Najczęściej zaleca się biopsję gruboigłową.
 • BIRADS 5 Zmiany o cechach zmian złośliwych. Ryzyko złośliwości >90%. Zawsze należy wykonać biopsję gruboigłową.
 • BIRADS 6 Zmiany, które są potwierdzonymi badaniem biopsyjnym rakami sutka, a badanie jest wykonywane w czasie oczekiwania na leczenie. Ryzyko złośliwości 100%.

galeria zdjęć z USG piersi

diagnostyka inwazyjna piersi dostępna w CliniCare

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG (BACC, BAC)
 • biopsja gruboigłowa celowana pod kontrolą USG (BGI, oligobiopsja)
 • biopsja chirurgiczna ze wsparciem ultrasonografii
 • badanie przeprowadza specjalista ginekolog lub chirurg
 • preparat uzyskujemy jako rozmaz cytologiczny, płyn z torbieli, bioptaty z biopsji gruboigłowej lub fragment albo cały guz z biopsji chirurgicznej
 • biopsje gruboigłową i chirurgiczną standardowo rozszerzamy o znieczulenie gwarantujące pełen komfort pacjentki

USG piersi przed wszczepieniem implantów

Przed przystąpieniem do ingerencji chirurgicznych w zakresie chirurgii plastycznej piersi jest dokładna ocena stanu zdrowia narządu.  Należy wykluczyć wszelkie zmiany zapalne w piersiach oraz wyjaśnić charakter zmian patologicznych o typie guzków lub torbieli. USG piersi jest metodą, która w łączności z badaniem biopsyjnym w razie wskazań, pozwala na wykluczenie przeciwwskazań do wszczepienia implantów piersi. W CliniCare wykonujemy bardzo dużo badań, nasze doświadczenie oraz najlepszy sprzęt pozwalają precyzyjnie ocenić bezpieczeństwo operacji wszczepienia implantów. Odnajdujemy nawet wczesne zmiany chorobowe, które mogłyby przeszkodzić wykonaniu operacji wszczepienia implantów lub narazić implanty na uszkodzenie przy późniejszych koniecznych procedurach diagnostycznych. Nasze pacjentki mogą czuć się z nami bezpieczne.

USG piersi z implantami

W CliniCare szczególną wagę przykładamy do badania USG piersi z implantami. Warto zaznaczyć, że obecność implantów może utrudniać, lecz nie umożliwia poprawnego obrazowania i diagnozowania ewentualnych zmian chorobowych tego gruczołu. Warto dodać że badanie ultrasonograficzne piersi jest całkowicie bezpieczne dla implantów.

USG piersi męskich

Badanie USG piersi męskich najczęściej wykonuje się w celu ustalenia przyczyn ich powiększenia. Różnicujemy, czy przyczyną jest nadmierna akumulacja tkanki tłuszczowe tzw. steatomastia lub tkanki gruczołowej tzw. ginekomastia. W niezwykle rzadkich przypadkach można wykryć raka piersi. Przebieg badania nie różni się od badania u kobiety.

Cennik usług Umów wizytę 12 359 76 71